Vážení rodiče,

příspěvek na dárky a akce pro děti posílejte, prosím, na číslo účtu Spolku rodičů 2601547836/2010 s varabilním symbolem jako na stravné v MŠ a před číslo var. symb. dejte 2.

Děkuji.

Zuzana Legnerová

ředitelka školy