Zaměstnanci školky

  • Ředitelka školy: Mgr. Zuzana Legnerová
  • Vedoucí učitelka: Alena Johánková

 

  • Pedagogičtí pracovníci:

1. třída – Berušky

  • p. učitelka Julie Krištofová
  • p. učitelka Mgr. Simona Šimorková

2. třída – Sluníčka

  • p. učitelka Alena Johánková (stat. zástup.)
  • p. učitelka Jana Vejmelková

3. třída – Delfínci

  • p. Ilona Prokešová
  • p. Mgr. Zuzana Legnerová