Vítejte v sekci Spolku rodičů při MŠ Kroupova, kde naleznete základní informace ohledně
fungování spolku. Vyskytují se zde zejména informace statické, neboť Výbor Spolku rodičů
nedisponuje přímým redakčním právem k této sekcí a změny jsou publikovány za pomoci
MŠ.

Základní informace

 • Název a IČ: Spolek rodičů při Mateřské škole Kroupova, z. s. (IČ 07636512)
 • Aktuální složení výboru: naleznete ve spolkovém rejstříku
 • Kontaktní e-mailová adresa na výbor: spolek.mskroupova@gmail.com
 • ID datové schránky: ivziqew
 • Číslo bankovního účtu: 2601547836/2010 (uvádějte vždy jméno dítěte)
 • Aktuální stanovy Spolku rodičů: naleznete ve sbírce listin
 • Stěžejní zápisy ze schůzí shromáždění: naleznete ve sbírce listin

Poslání Spolku rodičů (na základě stanov):

 • Zajišťovat zájmy dětí při vzdělávání, výchově, rozvoji jejich osobnosti;
 • pomáhat vytvářet podmínky pro plné uplatnění dětí v jejich životě;
 • spolupracovat s kolektivem MŠ, zřizovatelem a relevantními institucemi na
  vytváření bezpečného, rozvíjejícího, zdravého, přátelského, stabilního a solidárního
  prostředí v MŠ za účelem splnění výše zmíněných dvou účelů Spolku.

Kdy nás kontaktovat (viz e-mailová adresa výše):

 • Máte nápad, jaké aktivity by mohl Spolek rodičů dále podporovat (organizačně či
  finančně);
 • máte jakýkoliv podnět či námět k fungování MŠ v jakékoliv oblasti (bezpečí ve
  školce a okolí, výchova a vzdělávání, vedení, stravování, doprovodný program,
  materiální vybavení aj.);
 • zajímáte-li se, jak to v naší MŠ funguje, např. váháte o umístění dítěte;
 • chcete-li se zeptat na cokoliv jiného.

Financování Spolku rodičů:

 • Financování je založeno na příspěvcích členů Spolku (tj. zákonných zástupců
  dětí), pro tyto příspěvky je nastavena minimální doporučená výše, nicméně vzhledem ke
  stoupajícím nákladům a aktivitám, které chceme společně dětem dopřát, prosíme o
  příspěvek vyšší (nad uvedenou částku se však jedná o dobrovolný příspěvek v rámci
  solidarity a výše je plně na uvážení finančních možnostech rodičů);
 • pro představu byla minimální doporučená výše 1 000 Kč za celý školní rok 22/23
  a k platbě byly rodičům k dispozici QR kódy s částkami 1 000, 1 200, 1 500, 2 000 Kč,
  přičemž nejčastěji zvolenou částkou bylo 1 200 a 1 500 Kč;
 • v rámci solidarity nabízí Spolek individuální řešení finanční pomoci (například
  snížením členského příspěvku), neboť i vytváření solidarity v naší MŠ je posláním
  Spolku.

Které aktivity a předměty Spolek rodičů financuje:

 • Divadla, koncerty a naučné pořady uskutečněné v MŠ i případně mimo MŠ nad
  rámec, který poskytuje stát a městká část Praha 5 (avšak kroužky, výlety, bruslení,
  lyžování, plavání, atp. rozpočet Spolku nekryje a tyto jsou financovány rodiči přímo);
 • vánoční a velikonoční dílničky (zejména pomůcky a materiál);
 • dárečky k Vánocům, ke dni dětí, odměny za zdolání Stezky odvahy při
  lampionovému průvodu apod. (nejen sladkosti, ale různé drobné dárky podporující
  zdravý rozvoj dítěte);
 • zajištění karnevalu, akcí s rodiči (zejména pomůcky a materiál);
 • rozloučení s předškoláky a přivítání prázdnin (šerpy, květiny, dárečky, apod.);
 • jakékoliv další aktivity, kde by byl nutný výběr financích (často “drobných”) od
  všech rodičů.

Výběr minulých aktivit se zapojením Spolku rodičů:

 • Spoluorganizace akcí MŠ a rodičů, například příprava občerstvení, napečení
  perníčků, příprava dýní a pomůcek, příprava her, financování či výběr odměn apod.;
 • společné akce s dětmi a kolektivem MŠ: Lampionový průvod, dlabání dýní,
  vánoční a velikonoční dílna, zahradní slavnost, besídky;
 • financování kostkoviště pro nově zrekonstruovanou terasu;
 • financování doprovodného programu dětem od dob založení spolku, tj. roku 2018;
 • organizace zpětnovazebního šetření (dotazník pro rodiče) ve spolupráci s MŠ na
  získání podnětů, nálad, silných a slabých stránek MŠ a jejich diskuze a návrh opatření s
  vedením MŠ;
 • organizace fotografování s fotografkou na základě preferencí většiny rodičů,
 • kontrolní činnost na základě námětů rodičů, stížností či podezření, včetně
  komunikace s vedením MŠ, příslušnými orgány a zřizovatelem.