Zájmové kroužky

Podpora talentů dětí

 • Výtvarný kroužek
 • Tv kroužek
 • Keramika
 • Hra na flétničku
 • Tanečky
 • Plavecký výcvik ve spolupráci s plaveckou školou Pulec (bazén Radlice)
 • Angličtina – hravou formou 2x týdně
 • Jóga pro děti

Kulturní akce

 • Divadla
 • Koncerty
 • Výlety
 • Karneval
 • Oslavy svátků – Vánoce, MDD, …
 • Besídky
 • Ukázkové hodiny pro rodiče dětí
 • Dílničky pro děti a rodiče