Zájmové kroužky

Podpora talentů dětí

 • Výtvarný kroužek
 • Tv kroužek
 • Keramika
 • Hra na flétničku
 • Tanečky
 • Plavecký výcvik ve spolupráci s plaveckou školou Pulec (bazén Radlice)
 • Angličtina Colorful English – 4x týdně hravou formou seznamování s angličtinou

Kulturní akce

 • Divadla
 • Koncerty
 • Výlety
 • Karneval
 • Oslavy svátků – Vánoce, MDD, …
 • Besídky
 • Ukázkové hodiny pro rodiče dětí