Kontakty

Název

Mateřská škola, Praha 5 – Smíchov, Kroupova 2775, příspěvková organizace
IČ: 70107785

Zřizovatel

Městská část Praha 5
nám. 14. října 4
150 22 Praha 5
IČ: 00 063 631

Ředitelka školy

Mgr. Zuzana Legnerová
tel.: 251 555 724
e-mail: mskroupova2775@volny.cz

datová schránka: zhfkxrr

Školní kuchyně

tel.: 251 553 347

Číslo účtu školy

27-6622750217/0100

Kudy k nám