Aktuální jídelníček

Jídelníček_10.05.-_14.05.21

Informace ke stravování

Celodenní stravování v MŠ & pitný režim

    1. dopolední přesnídávka
    2. oběd,
    3. odpol. svačina
  • záloha na stravování je ve výši 798,– Kč ( tzn. 38,– Kč/ 1 den, celodenní stravování dětí od 3–6 let ve výši 882,– Kč ( tzn. 42,– Kč/1den, celodenní stravování dětí s odkladem školní docházky)
  • Platby za stravné jsou splatné vždy k 10. dni v měsíci na účet školy.
  • Číslo účtu školy 27-6622750217/0100. Variabilní symboly pro platby obdržíte na třídní schůzce.
  • Dětem, které již docházely v loňském roce do MŠ, variabilní symboly zůstávají stejné.

Seznam alergenů