Stravování

vedoucí školní jídelny:  pí. Lenka Arnoltová

Informace ŠJ:

Provozní řád školní jídelny je umístěn na nástěnce v hale mateřské školy. Jídelníček je každý týden aktualizován na nástěnce v šatně dětí jednotlivých tříd a uveřejněn v aplikaci

Lyfle.

Děti se odhlašují do 8:15 hodin prostřednictví Lyfle nebo telefonicky do jednotlivých tříd MŠ.

Stravování je připravováno dle výživových norem.

Ceny stravného včetně pitného režimu od 1.9. 2022.

Celodenní stravné pro děti do 6 let   48,- Kč/ den.

Celodenní stravné pro děti do 7 let    52,- Kč/ den.