ŠABLONY II PRO MŠ
KROUPOVA, REG. Č.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0012719 JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ. PROJEKT JE ZAMĚŘEN NA PERSONÁLNÍ PODPORU ŠKOLY FORMOU ŠKOLNÍHO ASISTENTA A NA REALIZACI PROJEKTOVÝCH DNŮ MIMO ŠKOLU.