Kurz bruslení pro děti ze Sluníček a Delfínků se bude konat od 22. do 26.11. 2021. Zájemci si vyzvednou závazné přihlášky ve třídách u paní učitelek a odevzdají vyplněné do 30.9. 2021.

Platby za kurz, prosím, uhraďte převodem na účet školy s variabilním symbolem dítěte jako na stravné, před variabilní symbol dejte 3. Výše kurzovného 1980,- Kč.

Děkujeme.