Dne 2.12 dopoledne v 9 hodin se budou děti fotografovat – portréty ( hromadné foto třídy budeme fotografovat na jaře).