Vážení rodiče,

školné za měsíc březen je vzhledem k uzavření MŠ po celý měsíc stanoveno na 0,- Kč. Úhrady za školné a stravné připsané na účet školy budou vedeny jako přeplatky.

V době letních prázdnin bude naše MŠ uzavřena. Nahlaste, prosím, zájem o docházku dětí na prázdninový provoz do náhradních MŠ do 26.4. 2021 MŠ_Letní_provoz_2021