Do mateřské školy mohou v pondělí nastoupit děti zákonných zástupců, zdravotníků, pedagogů zajišťujících prezenční výuku, zaměstnanců záchranných systémů a zaměstnanců v sociálních službách dle Zákona 108/2006 paragraf 115 odstavec 1.