Téma: Předjaří – první jarní květiny. Procvičujeme sluchově hlásky na začátku slova, prostorovou orientaci, grafické cviky.

Pracovní listy 2