Dne 12.4. otevíráme naši mateřskou školu pro předškoláky ( tzn. pro děti, které dovrší 6-ti let do 31.8. 2021 a pro děti s odkladem školní docházky, které do MŠ chodí v tomto školním roce).


Děti budou ráno testovány neinvazivními antigenními testy za účasti rodičů. Přítomny budou paní učitelky předškoláků. Prosíme o docházku do MŠ ráno do 8.15 hodin.


Těšíme se na setkání.