Pracovní listy – téma Kalendář přírody – znaky jednotlivých ročních období, měsíce v roce, dny v týdnu – pojmy před, po, pohádka – vyprávěj a vymaluj, číselná řada 1 – 6, grafické cviky.

Pracovní listy 3