Vážení rodiče,

pro snadnější a bezproblémový nástup dětí do naší mateřské školy uvádím pro Vás základní informace. První den si děti přinesou bačkůrky, převlečení do třídy (kalhoty, legíny, sukýnky), pyžamko. Do přihrádky v šatně prosíme náhradní oblečení ( spodní prádlo, tričko, ponožky). Těšíme se na setkání s vámi a Vašimi dětmi.

Školní rok začíná ve středu 1.9. 2021. Děti se přijímají ráno do 8.15 hodin. Případné omluvy a pozdější nástupy do MŠ zatelefonujte, prosím, na telefonní číslo 251555724 v týdnu od 25.8. ( od 8.00 – do 14.00 hodin) – do 1.9. do 8.15 hodin.
Informační třídní schůzky se budou konat ve všech třídách ve čtvrtek 2.9. od 16.00 hodin.

Příspěvek na neinvestiční náklady školy – „ školné!“, je pro školní rok 2021/22 v naší mateřské škole stanoven ve výši 815,- Kč měsíčně (úhrada vždy k 10. dni v daném měsíci).

Informace ke stravování:

Platby za stravné jsou splatné vždy k 10. dni v měsíci.

Číslo účtu školy pro školné, stravné 27-6622750217/0100.

Nově nastupující děti obdrží variabilní symboly pro platby na třídních schůzkách dne 2.9. Dětem, které již do MŠ docházely v loňském školní roce zůstávají symboly stejné.