Vážení rodiče,

prosíme o úhradu Veselého lyžování za přihlášené děti ve výši 2480,- Kč nejpozději do 29.11. 2021 s variabilním symbolem dítěte (v.s. jako školné) s poznámkou lyžování na účet naší školy 27-6622750217/0100.

Děkujeme.