Vážení rodiče,

pro snadnější a bezproblémový nástup dětí do naší mateřské školy uvádím pro Vás základní informace. První den si děti přinesou bačkůrky, převlečení do třídy (kalhoty, legíny, sukýnky) a pyžamko. Do přihrádky v šatně prosíme uložit náhradní oblečení (spodní prádlo, tričko, ponožky).

Těšíme se na setkání s Vámi a Vašimi dětmi.

Školní rok začíná ve čtvrtek 1.9. 2022. Děti se ráno přijímají do 8:15 hodin. Případné omluvy a pozdější nástupy do mateřské školy zatelefonujte, prosím, na telefon 251555724 v týdnu od 25.8. (od 8:00 do 14:00 hodin) do 1.9. do 8:15 hodin.

Informační třídní schůzky se budou konat ve všech třídách v pondělí 5.9. od 16:00 hodin.

Příspěvek na neinvestiční náklady školy – „školné“ je pro školní rok 2022/23 v naší mateřské škole stanoven ve výši 894,- Kč měsíčně (úplata vždy k 15. dni v daném měsíci).

Informace ke stravování.

Platby na stravné jsou splatné vždy k 15. dni v měsíci. Měsíční záloha činí 1008,- Kč.

Číslo účtu na školné a stravné 27-6622750217/0100.

Rodiče nově přijatých dětí obdrží variabilní symboly na platby na třídních schůzkách. Dětem již docházejícím do MŠ zůstávají variabilní symboly pro platby stejné ( jako v předchozím školním roce).