Zápis do mateřské školy dle LEX Ukrajina pro školní rok 2022/23 se koná dne 12.06. 2023 od 13:00 – do 15:00 hodin v zasedací místnosti  ZMČ č. 603, 6. patro, budova ÚMČ Praha 5, Štefánikova 13,15.