Zápis do naší mateřské školy se koná dne 2.5.2022 dopoledne od 8:00 – do 12:00 hodin a odpoledne od 13:00 – do 17:00 hodin. Podrobné informace naleznete na webu MČ Praha 5 –

zápisy do mateřských škol od dubna.