přihlásit do LYFLE lockadministrace
MŠ Kroupova

V pondělí 10.5. se děti od 8.30 hodin budou fotografovat – třídy, portréty.

Vážení rodiče,

karneval budeme pro děti pořádat na Den dětí 1.6.

Vážení rodiče,

od 3.5. jsou otevřeny všechny třídy naší mateřské školy. Děti se nebudou testovat, v MŠ jsou bez roušek.

Těšíme se na setkání.

V měsíci dubnu hradí zákonní zástupci školné pouze za děti, které docházely do MŠ ( děti zaměstnanců ve zdravotnictví, záchranných systémů, sociálních služeb apod.)