přihlásit do LYFLE lockadministrace
MŠ Kroupova

Ve středu 13.10. dopoledne do školky přijede divadlo s pohádkou Princezna z obrázku.

Kurz bruslení pro děti ze Sluníček a Delfínků se bude konat od 22. do 26.11. 2021. Zájemci si vyzvednou závazné přihlášky ve třídách u paní učitelek a odevzdají vyplněné do 30.9. 2021.

Platby za kurz, prosím, uhraďte převodem na účet školy s variabilním symbolem dítěte jako na stravné, před variabilní symbol dejte 3. Výše kurzovného 1980,- Kč.

Děkujeme.

Dne 22.9. dopoledne do školky přijede divadlo s pohádkou “ O pejskovi a kočičce“.

Vážení rodiče,

příspěvek na dárky a akce pro děti posílejte, prosím, na číslo účtu Spolku rodičů 2601547836/2010 s varabilním symbolem jako na stravné v MŠ a před číslo var. symb. dejte 2.

Děkuji.

Zuzana Legnerová

ředitelka školy

Rozloučení s předškoláky se uskuteční 24.6. od 15.30 hodin na školní zahradě školy.

Dne 17.6. jede třída Delfínků na výlet do Naučného střediska ekologické výchovy Kladno, Čabárna s.r.o. – projektové dopoledne mimo školu.

Berušky:

Dne 16.6. pojede třída Berušek na výlet do ZOOPARKU Radonice. V 8.00 bude přistaven autobus u školky. V 8.15 odjezd ( prosíme o dochvilnost). S sebou malý batůžek – svačinu, pití. Kdo chce, může vzít pro zvířátka nakrájená jablka a mrkev. Návrat ve 12.30 hodin na oběd. Děti je možné vyzvednout po obědě ve 13.00 hodin.

Sluníčka a Delfíni:

Dne 10.6. pojedou děti z obou tříd na půldenní výlet na hrad Okoř. Odjezd od školky v 8.15 hodin. Návrat na oběd ve 12.30., děti po obědě je možné vyzvednout ve 13.00 hodin.

Dne 1.6. ( v úterý) v dopoledních hodinách pořádáme pro děti oslavu MDD s karnevalem, děti přijdou do školky v maskách.

V pondělí 10.5. se děti od 8.30 hodin budou fotografovat – třídy, portréty.

Vážení rodiče,

od 3.5. jsou otevřeny všechny třídy naší mateřské školy. Děti se nebudou testovat, v MŠ jsou bez roušek.

Těšíme se na setkání.

V měsíci dubnu hradí zákonní zástupci školné pouze za děti, které docházely do MŠ ( děti zaměstnanců ve zdravotnictví, záchranných systémů, sociálních služeb apod.)