přihlásit do LYFLE lockadministrace
MŠ Kroupova

Zápis do naší mateřské školy se koná dne 2.5.2022 dopoledne od 8:00 – do 12:00 hodin a odpoledne od 13:00 – do 17:00 hodin. Podrobné informace naleznete na webu MČ Praha 5 –

zápisy do mateřských škol od dubna.

Den otevřených dveří před zápisem do MŠ se koná dne 20.4.2022 dopoledne od 9:30 – do 11:30 hodin a odpoledne od 15:00 – do 16:30 hodin.

Potvrzení jsou připravena ve třídách k vyzvednutí.

Ve středu 12.1. k nám přijede dopoledne divadlo se “ Zimní pohádkou“.

Vážení rodiče,

přejeme Vám krásné a klidné Vánoce, hodně úspěšný a šťastný rok 2022.

Zuzana Legnerová s kolektivem MŠ

Dne 7.12. dopoledne do MŠ přijede divadlo.

Ve dnech od 23. 12. –  do 31.12. 2021 bude naše mateřská škola uzavřena. Provoz opět zahajujeme 3.1. 2022.

Dne 1.12. pojedou na výlet děti ze třídy Berušek v 8:15 hodin od mateřské školy. Dne 2.12. pojedou na výlet děti ze Sluníček a Delfínů. Odjezd je také v 8:15 hodin od mateřské školy.

Každá třída má svůj malý autobus. Muzeum Betlémů máme zajištěné vždy na konkrétní hodinu, pro určitou třídu. Návrat z výletu na oběd do školky.

Dejte, prosím, dětem do batůžku malou svačinu a šroubovací láhev s pitím ( ovoce vezeme ze školky).

Děkujeme.

Dne 29.11. se děti budou fotografovat na vánoční soubory a společné foto třídy.

Odjezd na bruslení dne 22.11. je v 7:45 hodin autobusem, sejdeme se na příjezdové cestě do školky (horní brána). Další dny je odjezd vždy v 8:00  hodin. Prosíme, přijďte včas!!! Hala je pronajata na určitou hodinu.

Připravte dětem s sebou:

batoh s bruslemi a helmu (připnutou na batohu)

teplé rukavice

pití ve šroubovací láhvi

svačinka je zajištěná ze školky

Věci dětem, prosím, podepište!

Děkujeme.

Vážení rodiče,

prosíme o úhradu Veselého lyžování za přihlášené děti ve výši 2480,- Kč nejpozději do 29.11. 2021 s variabilním symbolem dítěte (v.s. jako školné) s poznámkou lyžování na účet naší školy 27-6622750217/0100.

Děkujeme.

Dne 9.11. dopoledne budou mít děti ve školce hudební představení.

Termín odevzdání přihlášek na zimní lyžování od 7. – do 11.2. 2022 je 4.11. 2021.

Ve středu 13.10. dopoledne do školky přijede divadlo s pohádkou Princezna z obrázku.

Kurz bruslení pro děti ze Sluníček a Delfínků se bude konat od 22. do 26.11. 2021. Zájemci si vyzvednou závazné přihlášky ve třídách u paní učitelek a odevzdají vyplněné do 30.9. 2021.

Platby za kurz, prosím, uhraďte převodem na účet školy s variabilním symbolem dítěte jako na stravné, před variabilní symbol dejte 3. Výše kurzovného 1980,- Kč.

Děkujeme.

Dne 22.9. dopoledne do školky přijede divadlo s pohádkou “ O pejskovi a kočičce“.

Vážení rodiče,

příspěvek na dárky a akce pro děti posílejte, prosím, na číslo účtu Spolku rodičů 2601547836/2010 s varabilním symbolem jako na stravné v MŠ a před číslo var. symb. dejte 2.

Děkuji.

Zuzana Legnerová

ředitelka školy

Rozloučení s předškoláky se uskuteční 24.6. od 15.30 hodin na školní zahradě školy.

Dne 17.6. jede třída Delfínků na výlet do Naučného střediska ekologické výchovy Kladno, Čabárna s.r.o. – projektové dopoledne mimo školu.

Berušky:

Dne 16.6. pojede třída Berušek na výlet do ZOOPARKU Radonice. V 8.00 bude přistaven autobus u školky. V 8.15 odjezd ( prosíme o dochvilnost). S sebou malý batůžek – svačinu, pití. Kdo chce, může vzít pro zvířátka nakrájená jablka a mrkev. Návrat ve 12.30 hodin na oběd. Děti je možné vyzvednout po obědě ve 13.00 hodin.

Sluníčka a Delfíni:

Dne 10.6. pojedou děti z obou tříd na půldenní výlet na hrad Okoř. Odjezd od školky v 8.15 hodin. Návrat na oběd ve 12.30., děti po obědě je možné vyzvednout ve 13.00 hodin.

Dne 1.6. ( v úterý) v dopoledních hodinách pořádáme pro děti oslavu MDD s karnevalem, děti přijdou do školky v maskách.

V pondělí 10.5. se děti od 8.30 hodin budou fotografovat – třídy, portréty.

Vážení rodiče,

od 3.5. jsou otevřeny všechny třídy naší mateřské školy. Děti se nebudou testovat, v MŠ jsou bez roušek.

Těšíme se na setkání.

V měsíci dubnu hradí zákonní zástupci školné pouze za děti, které docházely do MŠ ( děti zaměstnanců ve zdravotnictví, záchranných systémů, sociálních služeb apod.)