přihlásit do LYFLE lockadministrace
MŠ Kroupova

Již brzy spustíme aplikaci LYFLE!

LYFLE – Školka do kapsy je ta nejsnazší cesta k informacím ze školky. Elektronická nástěnka, bleskové omlouvání dětí, všechny informace, fotky a dokumenty od učitelek na jednom místě – u rodičů v kapse. Kdykoliv školka něco do LYFLE přidá, tak Vám hned přijde upozornění na telefon (je potřeba mít staženou aplikaci) a můžete si rovnou procházet a stahovat fotky a dokumenty. To nejlepší na konec – vše na Vaší nástěnce je to, co se týká jen a jen Vašich dětí. Neuvidíte tak informace určené ostatním třídám nebo kroužkům, na které Vaše dítě nechodí.

Aplikace funguje již ve stovkách školek po celé České republice a ve všech se rodiče shodli na tom, že něco takového tu zkrátka chybělo. Přidáváte se tedy k desetitisícům spokojených rodičů a již brzy budete komunikovat se školkou tak, jak je hodno ve 21. století. Chytře, moderně a bleskově! LYFLE – Školka do kapsy.

Pozvánka Vám přijde na e-mail, který jste dali školce ke komunikaci. Jestliže chcete mít více účtů (např. matka i otec), je potřeba dát na každý účet jiný e-mail a tel. číslo. Aplikaci si můžete stáhnout kdykoliv, ale bez pozvánky se do virtuálního prostoru MŠ nedostanete.

Vážení rodiče,

pro snadnější a bezproblémový nástup dětí do naší mateřské školy uvádím pro Vás základní informace. První den si děti přinesou bačkůrky, převlečení do třídy (kalhoty, legíny, sukýnky), pyžamko. Do přihrádky v šatně prosíme náhradní oblečení ( spodní prádlo, tričko, ponožky). Těšíme se na setkání s vámi a Vašimi dětmi.

Školní rok začíná ve středu 1.9. 2021. Děti se přijímají ráno do 8.15 hodin. Případné omluvy a pozdější nástupy do MŠ zatelefonujte, prosím, na telefonní číslo 251555724 v týdnu od 25.8. ( od 8.00 – do 14.00 hodin) – do 1.9. do 8.15 hodin.
Informační třídní schůzky se budou konat ve všech třídách ve čtvrtek 2.9. od 16.00 hodin.

Příspěvek na neinvestiční náklady školy – „ školné!“, je pro školní rok 2021/22 v naší mateřské škole stanoven ve výši 815,- Kč měsíčně (úhrada vždy k 10. dni v daném měsíci).

Informace ke stravování:

Platby za stravné jsou splatné vždy k 10. dni v měsíci.

Číslo účtu školy pro školné, stravné 27-6622750217/0100.

Nově nastupující děti obdrží variabilní symboly pro platby na třídních schůzkách dne 2.9. Dětem, které již do MŠ docházely v loňském školní roce zůstávají symboly stejné.

Do mateřské školy mohou v pondělí nastoupit děti zákonných zástupců, zdravotníků, pedagogů zajišťujících prezenční výuku, zaměstnanců záchranných systémů a zaměstnanců v sociálních službách dle Zákona 108/2006 paragraf 115 odstavec 1.

Dne 12.4. otevíráme naši mateřskou školu pro předškoláky ( tzn. pro děti, které dovrší 6-ti let do 31.8. 2021 a pro děti s odkladem školní docházky, které do MŠ chodí v tomto školním roce).


Děti budou ráno testovány neinvazivními antigenními testy za účasti rodičů. Přítomny budou paní učitelky předškoláků. Prosíme o docházku do MŠ ráno do 8.15 hodin.


Těšíme se na setkání.

Téma – Zvířata a jejich mláďata, zvířata z farmy.

Ke stažení: Pracovní listy – zvířata

V sekci videa najdete velikonoční videa od učitelek. Můžete také kliknout zde: Velikonoční videopozdravy

Vážení rodiče,

školné za měsíc březen je vzhledem k uzavření MŠ po celý měsíc stanoveno na 0,- Kč. Úhrady za školné a stravné připsané na účet školy budou vedeny jako přeplatky.

V době letních prázdnin bude naše MŠ uzavřena. Nahlaste, prosím, zájem o docházku dětí na prázdninový provoz do náhradních MŠ do 26.4. 2021 MŠ_Letní_provoz_2021

 

Vážení rodiče,

přejeme Vám Velikonoce plné pohody a jarního sluníčka. Těšíme se na setkání a společný program s dětmi.

Zdraví

celý kolektiv školky

Můžete si stáhnout návod na velikonoční věnec a velikonoční básničky: Pozdrav – Velikonoce

 

Téma: Jaro – Velikonoce. Ke třem pracovním listům posíláme i omalovánky k vybarvení. Děti si mohou vybrat, která omalovánka je více zaujme. Děti, které se ještě nepochlubily, jak pilně doma tvoří a pracují, mohou pracovní listy vložit do schránky školy nebo poprosit rodiče o pomoc a naskenované poslat na e-mail školy.

Pracovní_listy (5)

Pracovní listy – téma „Jaro“ – první jarní květiny, počasí, podobnost slov, počet 1 – 6, obrázky vybarvujeme.

Pracovní_listy (4)

Pracovní listy – téma Kalendář přírody – znaky jednotlivých ročních období, měsíce v roce, dny v týdnu – pojmy před, po, pohádka – vyprávěj a vymaluj, číselná řada 1 – 6, grafické cviky.

Pracovní listy 3

Téma: Předjaří – první jarní květiny. Procvičujeme sluchově hlásky na začátku slova, prostorovou orientaci, grafické cviky.

Pracovní listy 2

  • Mateřská škola, je od 1. do 21.3. z důvodu vládního nařízení uzavřena.
  • Potvrzení na ošetřovné dítěte tentokrát škola nevydává. Informace naleznete na https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu
  • karneval uskutečníme 1. čtvrtek po otevření mateřské školy.
  • pracovní listy na týden od 1. do 5.3. – téma geometrické tvary, procvičování grafického projevu, držení tužky (všechny pracovní listy vybarvujeme).

příloha: Pracovní_listy

 

Termín lyžování byl z důvodu uzavření areálu přesunut na 8.3.

Vážení rodiče, prarodiče a děti,

přejeme Vám krásné Vánoce, hodně štěstí a zdraví v novém roce.

Dne 2.12 dopoledne v 9 hodin se budou děti fotografovat – portréty ( hromadné foto třídy budeme fotografovat na jaře).

Stáhněte si pracovní listy v PDF.

Pracovní-listy

Pracovní-listy-1

Pracovní-listy-2

Do 1.11. byla ve školce Hygienickou stanicí nařízena karanténa!

Od pondělí 2.11. bude mateřská škola otevřena pro děti, kterým nebyla nařízena karanténa a pro děti-, kterým byla karanténa ukončena.
Těšíme se na shledání.