Zápis se v naší MŠ uskuteční 3. 5. od 8 do 12 h a od 13 do 17 h.

Přihlášky a veškeré informace k zápisu jsou dostupné na webu MČ Praha 5 – Zápis do mateřských škol.

https://www.praha5.cz/skoly-a-skolky-aktualni-informace-nejen-o-zapisech-pro-rodice/

https://zapisdoms-praha5.praha.eu/